Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van HK-Batteries BVBA (hierna: “wij” of “ons”). Hier leggen wij uit wat wij met uw persoonsgegevens doen en waarom wij dit doen. Elke term die niet in deze kennisgeving wordt gedefinieerd, heeft dezelfde betekenis als gedefinieerd door de AVG (EU Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679). We raden u aan de tijd te nemen om dit beleid volledig door te nemen om volledig geïnformeerd te zijn. Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze verklaring. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze verklaring. We respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor gebruiken wij deze?

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder geven wij per activiteit aan welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij deze persoonsgegevens gebruiken en welke grondslagen wij hanteren voor de betreffende verwerking. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer we het contract dat we op het punt staan met u aan te gaan of zijn aangegaan, moeten uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.

Wanneer u iets bij ons bestelt

Bij elke bestelling die u bij ons plaatst verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

 • Geslacht
 • Voornaam en achternaam
 • Afleveradres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
 • [Optioneel] factuuradres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
 • Telefoon nummer
 • [Optioneel] geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken en eventuele vragen over uw bestelling te kunnen beantwoorden. Grondslagen voor de verwerking zijn de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en de nakoming van onze wettelijke verplichtingen. Dit zijn onze wettelijke administratieverplichtingen.

Als u een account aanmaakt

Om het bestellen te vereenvoudigen kun je er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als u een account aanmaakt en de relevante gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voornaam en achternaam
 • [Optioneel] geboortedatum
 • Ingevoerde adressen in het adresboek
 • Overzicht van uw bestellingen
 • Beoordelingen
 • Uw favorieten
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Mogelijk winkeltegoed

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en eventuele vragen over uw bestelling te kunnen beantwoorden. We gebruiken je favorieten, overzicht van bestellingen en reviews om inzicht te krijgen in de producten die je voorkeur hebben.
De grondslagen die wij gebruiken voor de verwerking van uw geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum (optioneel), adressen, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres zijn de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en de nakoming van onze wettelijke verplichtingen .
De grondslag die wij gebruiken voor het verwerken van het overzicht van uw bestellingen, reviews, uw favorieten en eventueel winkeltegoed is ons gerechtvaardigd belang bij het vereenvoudigen van de transacties en het verkrijgen van inzicht in de productvoorkeuren van onze klanten. Hierdoor kunnen wij de samenstelling van het assortiment aanpassen aan de voorkeuren van onze klanten.

Browsen op onze website

Wanneer u onze website bezoekt en bladert, verwerken wij de volgende informatie:

 • Uw geschatte locatie op basis van een deel van uw IP-adres
 • Wat u doet op onze website, bijvoorbeeld waar u op klikt
 • Uw type internetbrowser en het type apparaat waarmee u onze website bezoekt

Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze website te verbeteren en inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

Wanneer we u onze nieuwsbrief verzenden

Met de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Waar je klikt in de nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen. Dit doen wij alleen als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door de toestemming in uw account in te trekken. Wij gebruiken uw klikgedrag om te bepalen welke onderdelen van de nieuwsbrief u interesseren. We gebruiken deze informatie om ons productaanbod op de site samen te stellen. Wij verwerken uw klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten.

Wanneer we online advertenties aan u weergeven

We adverteren onze producten op andere websites en social media platforms. Als we dit doen, verwerken we de volgende gegevens:

 • Uw klikgedrag op online advertenties
 • Uw IP-adres of advertentie-ID

Wanneer je op een online advertentie voor onze producten klikt (bijvoorbeeld op Facebook) stellen wij op onze website vast dat je op een advertentie hebt geklikt en waar de betreffende advertentie is getoond. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief dan wijzen wij u met uw e-mailadres dat wij verstrekken aan een doelgroep toe aan een social media platform om u een advertentie te laten zien of om ervoor te zorgen dat de advertentie daadwerkelijk niet wordt vertoond. Dit doen wij bijvoorbeeld als je op onze website interesse hebt getoond in een product, maar dat je (nog) niet hebt gekocht, of wanneer je een bepaald product meerdere keren hebt gekocht. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies die verband houden met de betreffende verwerking.

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice

Onze klantenservice is er om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een bericht sturen via social media, zoals Facebook en Instagram.
Wij kunnen u efficiënter helpen door uw gegevens op te slaan. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • IP adres

Wanneer u onze producten beoordeelt

We verzamelen beoordelingen over onze producten of dienstverlening om de kwaliteit van onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. Om reviews te verzamelen, verwerken wij minimaal de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam

Wanneer we een klantentevredenheidsonderzoek uitvoeren

Klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd onder klanten die bij ons bestellen. Hiervoor werken wij samen met marketingpartners waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten ten aanzien van producten of de gebruiksvriendelijkheid van de webshop. Wij verwerken in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We gebruiken geen geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over mensen. Naast de gegevens die zichtbaar zijn in uw account maken wij geen apart gebruikersprofiel voor u aan. Wel sturen wij u mailings en nieuwsbrieven met inhoud die op u is afgestemd. De content wordt bepaald door je aankopen en de interesses zoals die uit je koop- en klikgedrag blijken.

Bewaartermijnen en locatie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens zijn verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij slaan de gegevens niet op buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Hieronder staat per verwerking vermeld welke bewaartermijn wij hanteren.

Bestelling op de website

Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens met betrekking tot uw bestellingen (zoals facturen en andere boekhoudkundige documenten) 7 jaar te bewaren.

Bestellen met gebruik van een account

Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren. Naast de opslag van gegevens voor uw bestellingen zoals hierboven vermeld, slaan we uw gegevens met betrekking tot uw huidige en eerdere bestellingen op zolang uw account actief is.
Na het verwijderen van je account bewaren we je gegevens alleen zolang als wettelijk verplicht is. Als dit niet het geval is, worden de gegevens met betrekking tot uw account direct verwijderd (behalve gegevens met betrekking tot uw bestellingen, zoals facturen en andere boekhouding, die we wettelijk verplicht zijn 7 jaar te bewaren).

Surfen op de website

We bewaren uw bezoekgegevens (zoals cookies) alleen zo lang als nodig en maximaal 26 maanden. Na deze periode zullen we vragen om uw toestemming te vernieuwen, anders worden de gegevens permanent verwijderd.

Nieuwsbrief abonnement

We sturen alleen een nieuwsbrief als u zich specifiek hebt aangemeld voor het ontvangen van een dergelijke nieuwsbrief. We slaan uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven op, zodat we onze wettelijke basis kunnen vaststellen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Als u verzoekt om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen, zullen wij uw e-mail onmiddellijk van onze lijsten verwijderen.

Klantenservice

We bewaren klantcontactnotities zolang u een actieve klant bij ons bent.
Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. We bewaren het telefoongesprek voor de duur van drie maanden.
Een bericht zal u informeren dat het gesprek kan worden opgenomen aan het begin van het gesprek, de doeleinden van dergelijke opnames en de beoogde ontvanger.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke opname. U hebt ook het recht om toegang tot een dergelijke opname te vragen.

Persoonlijke gegevens delen met derden

HK-Batteries zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die actief zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
We kunnen uw gegevens ook delen met partners die ons helpen met:

 • ondersteuning van onze klantenservice;
 • ondersteuning van onze reclame- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen van het proces van klantonderzoeken en het verkrijgen van beoordelingen en recensies;
 • het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe serviceproviders niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.
Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookie informatie

Informatie verzameld via cookies, webbakens, pixeltags en andere technologieën die in meer detail worden beschreven in ons Cookie Policy.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u gekozen organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@hkbatteries.com. Na bevestiging van uw identiteit laten wij u uiterlijk vier weken na ontvangst van uw verzoek weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken of eventueel kunnen verwijderen, afschermen of verbeteren.
Als u een account heeft aangemaakt kunt u op elk moment uw gegevens inzien en ook wijzigen via de “Mijn Account” pagina bij Inloggen.
Indien u een deel van of al uw persoonsgegevens uit onze systemen wilt verwijderen en/of een kopie van uw persoonsgegevens wilt krijgen en/of informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt corrigeren/wijzigen, neem dan contact met ons op.

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw wettelijke rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@hkbatteries.com. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor contact met hen verwijzen wij u naar hun website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Contact details

Naam verwerkingsverantwoordelijke: HK-Batteries B.V.B.A.
Wij gebruiken de volgende handelsnamen: hkbatteries.com, HK-Batteries
Bedrijfsadres:
Gaspeldoornstraat 10
3650 Dilsen-Stokkem
België

Telefoonnummer: +32 (0)89 – 658 840
E-mailadres : info@hkbatteries.com

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 oktober 2022.

Selecteer de velden die getoond moeten worden. Anderen zullen worden verborgen. Slepen en neerzetten om de volgorde te wijzigen.
 • Afbeelding
 • SKU
 • Beoordeling
 • Prijs
 • Voorraad
 • Beschrijving
 • Gewicht
 • Afmetingen
 • Kenmerken
 • Attributen
 • Voeg toe aan winkelwagen
Click outside to hide the comparison bar
Vergelijken